Oferta

ofetrtowo

Od 1993 roku specjalizujemy się w wykonawstwie prac remontowych i adaptacyjnych m.in. : w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektach użyteczności publicznej (min. szkoły ,przedszkola ,internaty ,mieszkania i domy prywatne). Firma prowadzi również prace renowacyjne budynków zabytkowych.

Od 15 lat jesteśmy generalnym wykonawcą robót budowlanych wykonywanych w ramach zamówień publicznych dla instytucji min. jednostek samorządowych i innych odbiorców.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam :

Świadczyć kompleksowe usługi w zakresie robót budowlanych , instalacji sanitarnych, elektrycznych ,pokryć dachowych , a także mniejszych robót drogowych/chodniki, parkingi/oraz zagospodarowanie terenów zielonych,

Dysponować wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą kierowniczą oraz pracowniczą /od projektu do wykonawstwa/

Gwarantować zastosowanie materiałów najwyższej jakości (poprzez udział w szkoleniach i pokazach)

Dysponować własnymi maszynami oraz zapleczem niezbędnym do samodzielnej realizacji inwestycji,

Zapewnić terminowe wykonanie robót oraz indywidualne i profesjonalne podejście do klienta w uzgodnionym przez strony terminie.